Καταπολέμηση λαθρεμπορίου δικτύων

Νέο λειτουργικό σύνολο μέτρων με επίκεντρο την επιβολή του νόμου για την ενίσχυση της καταπολέμησης των δικτύων λαθρομετανάστευσης, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον Οκτώβριο.
Οι συγκεκριμένες δράσεις βασίζονται:
• στην ενισχυμένη διοργανική προσέγγιση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο,
• αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τις συνέργιες μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργικών μέσων,
• μεγιστοποιώντας τη χρήση των εξωτερικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ.
Ο στόχος είναι να διαταραχθούν τα δίκτυα λαθρεμπορίου λαθρομεταναστών τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητάς τους και την αυξημένη διασύνδεση των διαφόρων εγκληματικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).
Οι λαθρέμποροι μεταναστών αποκομίζουν τεράστια οικονομικά οφέλη εκμεταλλευόμενοι τους ανθρώπους και θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο. Οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν να τερματιστεί αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο και σήμερα κάνουμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Με την αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών, τις συντονισμένες επιχειρησιακές δράσεις και τη συνεργασία με τρίτες χώρες, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι λαθρέμποροι δεν έχουν κανένα περιθώριο δράσης.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»