Νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις υπέρ Ουκρανίας

Προστέθηκαν εννέα πρόσωπα στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καταχωρίστηκαν λόγω της εμπλοκής τους στις αποκαλούμενες «εκλογές» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» και της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ». Με τις δράσεις τους υπονόμευσαν περαιτέρω την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Η ΕΕ θεωρεί αυτές τις «εκλογές» παράνομες και παράτυπες και δεν τις αναγνωρίζει. Με δήλωση που εκδόθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2018, η ΕΕ καταδίκασε αυτές τις «εκλογές» διότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, υπονομεύουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί δυνάμει των συμφωνιών του Μινσκ και παραβιάζουν την κυριαρχία και τη νομοθεσία της Ουκρανίας.
Τα μέτρα συνίστανται σε απαγόρευση μετακίνησης και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να εισέλθουν στο έδαφος κανενός κράτους μέλους της ΕΕ και όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός της ΕΕ που ανήκουν στα εν λόγω πρόσωπα δεσμεύονται, ενώ πρόσωπα και οντότητες της ΕΕ δεν μπορούν να τους διαθέσουν κεφάλαια.
Με την απόφαση αυτή αυξάνεται σε 164 ο συνολικός αριθμός των προσώπων που έχει καταχωρίσει η ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ επέβαλε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 44 οντότητες στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος κυρώσεων.
Οι νομικές πράξεις οι οποίες περιέχουν τα ονόματα των εν λόγω προσώπων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»