Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 52 εβδομάδων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 187.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,910
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»