Κλειστή Αμερικανική Πρεσβεία – Προξενείο

Κλειστά θα παραμείνουν την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 στην Ελλάδα η Αμερικανική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία.
Για οποιαδήποτε επείγουσα ανάγκη οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να καλούν εκτός ωραρίου εργασίας στο τηλέφωνο 2107202490.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»