Αντίθεση Οικουμενικού Πατριαρχείου σε επιλεκτική δυσμενή αναθεώρηση Συντάγματος

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 Συνοδική αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και συναντήθηκε με τον  Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η Συνταγματική Αναθεώρηση στην Ελλάδα.
Επί του ζητήματος του προτεινομένου προς αναθεώρηση του άρθρου 21 του Συντάγματος, περί του ιερού θεσμού της Οικογενείας, εξεφράσθει η αντίθεση του  Οικουμενικού Πατριαρχείου στην σχεδιαζόμενη απάλειψη της φράσεως εκ του ισχύοντος Συντάγματος, ότι η οικογένεια αποτελεί «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του έθνους», διότι διαχρονικός ο ευλογημένος αυτός θεσμός αποτελεί βασικό καταρών του Γένους, χρήζει δε ρητής Συνταγματικής προστασίας και όχι ισοβαθμήσεως. Η ενίσχυσης δε αυτή καθίσταται, ιδίως κατά τας ημέρας αυτές, αναγκαία, ένεκα της υπογεννητικότητας, του πανθομολογουμένου δημογραφικού προβλήματος και των ποικίλων αναγκών των πολυτέκνων οικογενειών.
Επί του ζητήματος της προτεινομένης αναθεώρησης του άρθρου 3 του Συντάγματος, διά της οποίας εισάγεται διάταξη, ορίζουσα ότι η Ελληνική Πολιτεία είναι «θρησκευτικά ουδέτερη» και επιχειρείται η μεταβολή των υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο υφισταμένων από αιώνων Εκκλησιαστικών Καθεστώτων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τις παραγόμενες αρνητικές νομικές συνέπειες σχετικώς προς την εν γένει θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελληνική Επικράτεια. Η προτεινομένη τροποποίηση:
α) Θα αποδυναμώσει την θεσμική θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως Νομικού Προσώπου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου.
β) Θα επιφέρει την αποβολή της Εκκλησίας εκ του Δημοσίου βίου και ενδεικτικός την κατάργηση των αργιών των θρησκευτικών εορτών, την αλλοίωση του περιεχομένου και της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, την αφαίρεση των ιερών συμβόλων της Ορθοδοξίας εκ του συνόλου των Δημοσίων Υπηρεσιών (σχολείων, δικαστηρίων κτλ.) κ.α.
γ) Θα δημιουργήσει το έρεισμα διά την μεταβολή του συνόλου του υφισταμένου νομικού πλαισίου, το οποίον καθορίζει τα Εκκλησιαστικά εν Ελλάδι Καθεστώτα στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, και τις λεγόμενες «Νέες Χώρες» και εν τη Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.
Άλλωστε, οι μη αναθεωρητέες διατάξεις του υφισταμένου άρθρου 13 του ισχύοντος Συντάγματος, δοκιμασμένες επιτυχώς στην  πορεία του χρόνου, παρέχουν επαρκέστατη προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως εκάστου προσώπου και της θρησκευτικής λατρείας οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας.
Επί του ζητήματος της προτεινομένης μεταβολής του υφισταμένου εργασιακού καθεστώτος των κληρικών και των λαϊκών εκκλησιαστικών υπαλλήλων, η Μήτηρ Εκκλησία, ενστερνιζόμενη την δικαία αγωνία αυτών, υποστηρίζει το αίτημα της παραμονής αυτών στην Ενιαία Αρχήν Πληρωμών στην Ελλάδα και την διατήρηση του ισχύοντος θεσμικού εργασιακού πλαισίου. Η προτεινομένη ρύθμιση αποτελεί επιλεκτική δυσμενή μεταβολή των ειρημένων εργασιακών σχέσεων.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»