Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών CO2 για φορτηγά

Στις 20 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί περιβάλλοντος κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για τα πρότυπα CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Συμφώνησαν για τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το κείμενο και έθεσαν τους πρώτους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές CO2 των φορτηγών.
«Από το 2025 και μετά, τα νέα φορτηγά και τα λεωφορεία θα εκπέμπουν κατά μέσο όρο 15% λιγότερο CO2. Και από το 2030, θα εκπέμπουν κατά 30% λιγότερο CO2. Αυτό αποτελεί μέρος των προσπαθειών μας για τη μείωση του άνθρακα στον τομέα των οδικών μεταφορών και ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων που συμφωνήσαμε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα σημαίνουν ότι από το 2020 έως το 2030 θα εκπέμψουμε 54 εκατομμύρια τόνους CO2 λιγότερο, που αντιστοιχεί στις συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 της Σουηδίας.» δήλωσε η Elisabeth Köstinger.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»