Παράταση κυρώσεων ΕΕ κατά Ρωσίας

Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέτεινε τις οικονομικές κυρώσεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς της ρωσικής οικονομίας μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.
Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια ενημέρωσης από τον Πρόεδρο Macron και την καγκελάριο Merkel στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, στις οποίες συνδέονται οι κυρώσεις. Δεδομένου ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε την πολιτική απόφαση να κυρώσει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την παρούσα απόφαση με γραπτή διαδικασία και σύμφωνα με τον κανόνα για όλες αυτές τις αποφάσεις, ομόφωνα.
Τα μέτρα αφορούν τους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της άμυνας καθώς και τον τομέα των αγαθών διπλής χρήσης.
Οι οικονομικές κυρώσεις που παρατείνονται με την απόφαση αυτή περιλαμβάνουν:
• περιορίζοντας την πρόσβαση στις πρωτογενείς και δευτερογενείς κεφαλαιαγορές της ΕΕ για πέντε μεγάλα κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ρωσίας και τις θυγατρικές τους με πλειοψηφία που είναι εγκατεστημένα εκτός ΕΕ, καθώς και τρεις μεγάλες ρωσικές επιχειρήσεις ενέργειας και τρεις αμυντικές εταιρείες
• την επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών και εισαγωγών στο εμπόριο όπλων
•την καθιέρωση απαγόρευσης εξαγωγής για προϊόντα διπλής χρήσης για στρατιωτική χρήση ή στρατιωτικών τελικών χρηστών στη Ρωσία
• περιορίζοντας την πρόσβαση της Ρωσίας σε ορισμένες ευαίσθητες τεχνολογίες και υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή και την εξερεύνηση πετρελαίου.
Εκτός από αυτές τις οικονομικές κυρώσεις, ισχύουν επίσης αρκετά μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων:
• στοχευμένα ατομικά περιοριστικά μέτρα, δηλαδή απαγόρευση θεωρήσεων και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, επί του παρόντος έναντι 164 ατόμων και 44 οντοτήτων έως τις 15 Μαρτίου 2019
• περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, η οποία περιορίζεται στην επικράτεια της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, η οποία ισχύει επί του παρόντος μέχρι τις 23 Ιουνίου 2019.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»