Προστασία μνημείων

Στην έγκριση του ποσού των 86.800 € για την ανάδειξη-συντήρηση-βελτίωση –προστασία μνημείων πολιτισμικού ενδιαφέροντος, προχώρησε η Περιφέρεια Κρήτης μετά από αίτημα του Δημάρχου Σφακίων κ. Ιωάννη Ζερβού.
Σε ανακοίνωση του Δήμου Σφακίων αναφέρεται «Το έργο αφορά  έρευνα και ανάπτυξη δικτύων επίσκεψης και ανάδειξης του πολιτισμικού τοπίου στο Δήμο Σφακίων, βελτίωση προσβασιμότητας στο μονοπάτι Ε4 από την Αγία Ρουμέλη έως τη Χώρα Σφακίων και αποκατάσταση – ανάδειξη των μνημείων επί της διαδρομής.
Η προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Σφακίων, της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού περιλαμβάνει: στην Αγία Ρουμέλη αποκατάσταση φρουρίου και Ι.Ν. Παναγίας, στον Άγιο Ιωάννη στερέωση μονοπατιών, στην Ανώπολη οικία Σεϊμένη για δημιουργία μουσειακού χώρου και αποκατάσταση Κουλέ Αγίας Αικατερίνης, στο Λουτρό στερέωση κουλέ, μονοπατιών και παλιού οχυρού που βρίσκεται στο λιμάνι και στην Ίμπρο το πρώτο σχολείο του Γεωργίου Ξενουδάκη όπου θα δημιουργηθεί μουσείο Σφακιανών δασκάλων.
Η τρέχουσα έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης για το φρούριο της Χώρας Σφακίων  και των πρανών επί του λιμανιού θα χρηματοδοτηθούν από ενιαίο χρηματοδοτικό εργαλείο της Περιφέρειας για ολοκληρωμένες χωρικές επεμβάσεις.»

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»