Αποτελέσματα εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 2ης Ιανουαρίου 2019, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  375.000.000 ευρώ
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,547 ευρώ
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»