Εθνικό Κτηματολόγιο Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Στα πλαίσια της έναρξης υποβολής δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου για τις ιδιοκτησίες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συγκέντρωση την Τρίτη 08/01/2019 και ώρα 18.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, από στελέχη της εταιρίας που έχει αναλάβει τη σύνταξη του Κτηματολογίου στον Δήμο.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι δηλώσεις υποβάλλονται:
Στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου, Δ/νση Ευαρέστου 5, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71410 (Ε.Ο. Ηρακλείου Μοιρών αμέσως μετά τον κόμβο Β.Ο.Α.Κ.) και
Στην Μονάδα Ενημέρωσης  Μινώα Πεδιάδας, Δ/νση Πρώην Δ.Ο.Υ. , Καστέλλι , Τ.Κ. 70006.
Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματολογίου.
Το Γραφείο Κτηματογράφησης (Γ.Κ.) θα λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 μέχρι τις 16.00. Την Τετάρτη θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 20.00.
Η Μονάδα Ενημέρωσης Μινώα Πεδιάδας θα λειτουργεί κατά την περίοδο υποβολής δηλώσεων από 08.30 μέχρι τις 15.30.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η προθεσμία υποβολής για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 10/04/2019, ενώ για τους κατοίκους του εξωτερικού λήγει στις 10/07/2019.
Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική για όλους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης.
Συμπληρωμένο το έντυπο της δήλωσης.
Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κ.λ.π.)
Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου.
Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος που προσαρτάται στον τίτλο ή νεώτερο από αυτό ή άλλο στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου (για οδηγίες απευθυνθείτε στο Γ.Κ.).
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας- Διαβατηρίου.
Αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. του δηλούντος (Εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κ.λ.π.).
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ
Για τα αστικά ακίνητα οφείλεται ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ 35,00 Ευρώ, ανά δικαίωμα (π.χ. οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα) και 20,00 Ευρώ για βοηθητικό χώρο (π.χ. αποθήκη ή γκαράζ με χιλιοστά).
Για τα αγροτικά ακίνητα (εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού) εντός του ίδιου προκαποδιστριακού  Ο.Τ.Α., οφείλεται ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ μόνο για τα δύο (2) πρώτα αγροτεμάχια, δηλ. 2Χ35,00 Ευρώ = 70,00 Ευρώ το πολύ (από τα φυσικά πρόσωπα).
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και από αντιπρόσωπο με προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο συμπληρώσει, υπογράψει και καταθέσει τη δήλωση, απαιτείται  εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
Δικαιολογητικά για τα κληρονομικά σε περίπτωση μη αποδοχής.
Εάν υπάρχει διαθήκη
Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου.
Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Κ.Ε.Π. ή Ληξιαρχείο).
Αντίγραφο δημοσίευσης διαθήκης (από Κ.Ε.Π. ή Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο).
Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από Κ.Ε.Π. ή Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο).
Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς (από Κ.Ε.Π. ή Πρωτοδικείο / Ειρηνοδικείο).
Εάν δεν υπάρχει διαθήκη
Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει.
Ληξιαρχική πράξη θανάτου  (από Κ.Ε.Π. ή Ληξιαρχείο).
Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από Κ.Ε.Π. ή Δήμο).
Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από Κ.Ε.Π. ή   Πρωτοδικείο / Ειρηνοδικείο).
Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς (από Κ.Ε.Π. ή Πρωτοδικείο / Ειρηνοδικείο).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΈΝΤΥΠΑ
Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου,  Δ/νση: Ευαρέστου 5, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71410 (Ε.Ο. Ηρακλείου Μοιρών αμέσως μετά τον κόμβο Β.Ο.Α.Κ.).
Μονάδα Ενημέρωσης Μινώα Πεδιάδας, Δ/νση: Πρώην Δ.Ο.Υ., Καστέλλι, Τ.Κ. 70006.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 1015 (αστική χρέωση).

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»