Ενοποίηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-ΤΕΙ Ηπείρου

Με τη δημιουργία ερευνητικού κέντρου θα ολοκληρωθεί η ενοποίηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου.
Η πρώτη φάση ενοποίησης που έχει ήδη ολοκληρωθεί, επικεντρώθηκε στην διοικητική αναδιοργάνωση και στην ενοποίηση των οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης.
Τα νέα τμήματα, όπως ανέφερε ο Πρύτανης, πρέπει μέχρι το τέλος Απριλίου, να εκπονήσουν τα νέα προγράμματα σπουδών, ενώ στη συνέχεια θα προκηρυχτούν 42 θέσεις διδασκόντων για αυτά τα τμήματα.
Τέλος, το Ερευνητικό Κέντρο που θα διαθέτει έξι Ινστιτούτα, θα ξεκινήσει την λειτουργία του από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τον προσεχή Οκτώβριο.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»