Πληρωμή Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Η πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) των δικαιούχων που οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019.
Θα πραγματοποιηθεί πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.
Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»