Αναστολή προσλήψεων σε Δήμους και Περιφέρειες

Με υπουργική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών αναστέλλονται οι προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λόγω των Αυτοδιοικητικών εκλογών στις 26 Μαΐου 2019. Η αναστολή των προσλήψεων ισχύει από τις 26 Απριλίου μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου που εγκαθίστανται οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές.
Τα αιτήματα προσλήψεων αφορούν στις εξής κατηγορίες εργαζομένων:
• Αιτήματα εκτάκτου προσωπικού από δήμους και περιφέρειες.
• Αιτήματα εκτάκτου προσωπικού από ΝΠΙΔ των δήμων και των περιφερειών.
• Αιτήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα.
• Αιτήματα υπό  τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών
Από τον προγραμματισμό προσλήψεων εξαιρούνται:
• Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
• Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
• Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών.
• Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.
• Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας.
• Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους».
• Πρόσληψη υδρονομέων στις Δ.Ε.Υ.Α.
• Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου.
• Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.
• Σχολικές καθαρίστριες.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»