Νέο ΔΣ ΣΕΕΠΕ

Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) το οποίο αναδείχθηκε μετά από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου.
Χαρακτηριστικό είναι η αλλαγή του Προεδρείου ανά εξάμηνο.
Συγκεκριμένα:
– Από 1-2-2019 έως 31-7-2019
Πρόεδρος: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Αντιπρόεδρος: κ. Δημήτρης Κονταξής της LPC AE
Γραμματέας: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΙΝ ΑΕ
Μέλη Εταιρείες: AVINOIL AE ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ REVOIL AE Β.
– Από 1-8-2019 έως 31-1-2020
Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕΑντιπρόεδρος: κ. Δημήτρης Κονταξής της LPC AEΓραμματέας: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»