Τράπεζα Ελλάδος μέλος του NGFS

Στο Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System – NGFS) εντάχθηκε από τις 25 Ιανουαρίου 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος.
Το NGFS είναι ένα δίκτυο κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών που αριθμεί σήμερα είκοσι οκτώ μέλη και έξι παρατηρητές και έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοοικονομικού συστήματος στον αγώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το NGFS αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών, τη συνεισφορά στη διαχείριση κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων για τον χρηματοοικονομικό τομέα και την προώθηση της χρηματοδότησης για τη μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία.
Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο δίκτυο NGFS μέσω των δραστηριοτήτων της διεπιστημονικής Επιτροπής για τη Μελέτη των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ). Εκπρόσωπος της Τράπεζας στο δίκτυο είναι η επιστημονική γραμματέας της ΕΜΕΚΑ Θεοδώρα Αντωνακάκη. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι παγκοσμίως μία από τις πρώτες κεντρικές τράπεζες που ασχολήθηκαν ενεργά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, συστήνοντας την ΕΜΕΚΑ, το 2009. Έκτοτε, η έρευνα της ΕΜΕΚΑ έχει αναδείξει την κλιματική αλλαγή ως έναν σημαντικό παράγοντα που πρέπει να αποτελεί βασικό και οριζόντιο κριτήριο στη χάραξη κάθε πολιτικής, καθώς επηρεάζει σχεδόν όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»