Δημοπράτηση δημοτικού κολυμβητηρίου

Δημοπρατήθηκε από το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου το έργο της κατασκευής του δημοτικού κολυμβητηρίου, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.
Το  κολυμβητήριο θα κατασκευαστεί εντός του χώρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) όπου φιλοξενούνται επίσης άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Σχεδιάστηκε δε να συμπλέει πλήρως με τις προδιαγραφές λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με στόχο την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεών του.
Εκτός της πισίνας, οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου θα περιλαμβάνουν χώρους όπως αποδυτήρια, διοίκηση, ιατρείο καθώς επίσης υπαίθριες κερκίδες. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Παρακρατηθέντα, ΣΑΤΑ 2016 και ιδία έσοδα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, είναι η 7η Μαρτίου 2019.
Η κατασκευή του Δημοτικού Κολυμβητηρίου θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες αθλημάτων υγρού στίβου ιδιαίτερα διαδεδομένων στην περιοχή, ενώ ικανοποιεί ένα αίτημα πολλών ετών για την πόλη και το Δήμο.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»