Συνεδρίαση ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 στις 13.00 το ΔΣ της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί η υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Θα ληφθούν αποφάσεις, προσδιορίζοντας παράλληλα τις ενέργειες του.
Επίσης θα οριστούν εκπρόσωποι σε επιτροπές διαγωνισμών έργων και άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»