Νέοι κανόνες Ευρωπαϊκών Εκλογών

Οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις τροποποιήσεις του κανονισμού του 2014 που διέπει το καταστατικό και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων.
Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα που επηρεάζουν σκόπιμα ή προσπαθούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξιοποιώντας τις παραβιάσεις των κανόνων προστασίας δεδομένων.
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εργάζονται ταχέως για να εφαρμόσουν τους κανόνες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την άνοιξη.
Δεν επιτρέπεται η κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων για να επηρεάσουν τις εκλογές. Αυτό είναι απαραίτητο για τις εκλογικές διαδικασίες και το μέλλον των δημοκρατιών μας. Τα κράτη μέλη είναι αποφασισμένα να διασφαλίσουν ότι οι φετινές ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι δίκαιες και θα προστατεύονται από την κακόβουλη χρήση παραβιάσεων δεδομένων.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»