Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού

Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».
Με το σχέδιο νόμου, το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για κακοδιαχείριση, αποσυνδέεται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και διακόπτεται η απευθείας χρηματοδότησή του από τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των μουσείων. Παράλληλα, διατηρούνται οι ισχύουσες κοινωνικές παροχές προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως είναι η λειτουργία παιδικού σταθμού και η κάλυψη των εξόδων για παιδικές κατασκηνώσεις, που μέχρι σήμερα τις διαχειρίζεται το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και πλέον θα παρέχονται από το ίδιο το Υπουργείο, με όρους διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.
Επίσης, διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας του εξειδικευμένου προσωπικού του Ταμείου που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του παιδικού σταθμού.
Επιπλέον, με το σχέδιο νόμου τερματίζεται το παράδοξο της διατήρησης του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, δέκα χρόνια μετά τα εγκαίνια του Μουσείου. Ο ΟΑΝΜΑ καταργείται και το προσωπικό του μεταφέρεται σε προσωποπαγείς θέσεις στο Μουσείο Ακρόπολης, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας και την ομαλή λειτουργία του Μουσείου.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, επίσης, νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα του ΥΠΠΟΑ που αφορούν τη νησιωτικότητα, αφενός διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τις αυτοψίες και την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Β. Αιγαίου, αλλά και στη Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους, αφετέρου θεσπίζοντας κίνητρα για τους υπαλλήλους του Υπουργείου που διαμένουν μόνιμα στη Δήλο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει η διαμονή τους στο νησί.
Με άλλες διατάξεις αναβαθμίζεται ως προς τα προσόντα του το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, ενώ επιλύεται και  μία τεχνική εκκρεμότητα αναφορικά με τις αμοιβές των Διευθυντών των κρατικών ορχηστρών.
Αποσαφηνίζεται, τέλος, η έννοια της απεικόνισης κινητών και ακίνητων μνημείων, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις ψηφιακές αναπαραστάσεις και τις τρισδιάστατες απεικονίσεις, επικαιροποιώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα του Δημοσίου και την αντίστοιχη είσπραξη εσόδων.
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Κώστας Στρατής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η κατάθεση του σχεδίου νόμου είναι αποτέλεσμα συστηματικής και πολυεπίπεδης εργασίας με στόχο την εξυγίανση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού. Το σχέδιο νόμου ακολουθεί τη γενικότερη στρατηγική της Κυβέρνησης για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής με διαφάνεια και χρηστή διαχείριση, εκφράζοντας ταυτοχρόνως και την πολιτική βούληση να δοθεί ένα τέλος στις σχέσεις διαπλοκής μεταξύ πολιτικής και συνδικαλιστικής ηγεσίας στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Παράλληλα, τόσο στην περίπτωση του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, όσο και σε αυτήν του ΟΑΝΜΑ, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας, που αποτελεί πάγια προτεραιότητα της κυβέρνησής μας».

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»