Πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν οι συντάξεις

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενέκριναν νέους κανόνες που θα διευκολύνουν τους πολίτες να αποταμιεύουν χρήματα για τη σύνταξή τους. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι στην ΕΕ ενέκριναν την συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου για το προτεινόμενο «πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν» (ΠΕΣΠ), μια νέα κατηγορία ατομικής σύνταξης.
Στόχος του σχεδίου κανονισμού είναι η παροχή περισσότερων επιλογών σε όσους επιθυμούν να αποταμιεύσουν για τη σύνταξή τους και, ταυτόχρονα, η τόνωση της αγοράς όσον αφορά τις ατομικές συντάξεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μόνο το 27% των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν εγγραφεί σε συνταξιοδοτικό προϊόν.
«Η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης δημιουργεί νέες προκλήσεις. Μια από τις προκλήσεις αυτές είναι το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η επαρκής εξοικονόμηση χρημάτων για μια αξιοπρεπή διαβίωση μετά τη συνταξιοδότηση. Τα πανευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προϊόντα θα δημιουργήσουν μια νέα ευκαιρία να διοχετευτούν οι μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις στις κεφαλαιαγορές ώστε να απορροφηθεί η πίεση στην κρατική χρηματοδότηση. Τα ΠΕΣΠ θα έχουν επίσης το τεράστιο πλεονέκτημα της συγκέντρωσης όλων των αποταμιεύσεων, οπουδήποτε στην Ευρώπη έχουν υποβληθεί, σε ένα ενιαίο ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.» δήλωσε ο Eugen Teodorovici, υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα ΠΕΣΠ θα έχουν τα ίδια τυποποιημένα χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε σημείο πωλούνται. Θα προσφέρονται από ένα ευρύ φάσμα παρόχων, κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρείες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»