Νέες ημερομηνίες αιτήσεων για «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Μετατίθεται για τις 28 Φεβρουαρίου και ώρα 00:01 έως και 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 23:59 η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration
και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.
Στο ίδιο ιστότοπο θα υπάρχει σε Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης. Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης όπως αυτή έχει δηλωθεί στην πλέον πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»