Κρίσεις Αστυνομικών Υποδιευθυντών ΕΛΑΣ

Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αντιστρατήγου Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ και τη συμμετοχή τεσσάρων (4) Υποστρατήγων:
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω πενήντα ένας (51) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων:
1. ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ Γεώργιος
2. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
3. ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ Κωνσταντίνος
4. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Ηλίας
5. ΜΙΚΡΟΣ Δημήτριος
6. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ματθαίος
7. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ Δημήτριος
8. ΛΕΟΥΣΗ Αντωνία
9. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος
10. ΧΡΥΣΑΚΗΣ Νικόλαος
11. ΤΖΙΡΑΡΚΑ Μαρία
12. ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ Αθανάσιος
13. ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ Ηλίας
14. ΤΣΙΩΤΑΣ Ευάγγελος
15. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Παύλος
16. ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Στυλιανή
17. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνος
18. ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ Αθανάσιος
19. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ Γεώργιος
20. ΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΤΑΚΗΣ Ιωάννης
21. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Αριστείδης
22. ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ Μιχαήλ
23. ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ Βασίλειος
24. ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ Ευάγγελος
25. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος
26. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικηφόρος
27. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
28. ΦΛΕΒΑΡΗΣ Παναγιώτης
29. ΦΡΑΓΚΟΣ Ιωάννης
30. ΡΟΥΜΚΟΣ Θεόδωρος
31. ΓΙΩΡΗΣ Πασχάλης
32. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα
33. ΤΑΡΑΤΙΤΑΣ Κωνσταντίνος (Υπηρεσία Γραφείου)
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ιωάννης
35. ΝΤΙΝΗΣ Φώτιος
36. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Βασίλειος
37. ΚΙΤΣΑΡΑΣ Γεώργιος
38. ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ Χρήστος
39. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
40. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Βασίλειος
41. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ Παναγιώτης
42. ΧΑΛΒΑΤΖΗ Γιαννούλα
43. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Κωνσταντίνος
44. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
45. ΜΠΑΚΟΥΜΗΣ Ηλίας
46. ΛΥΤΡΑΣ Ιωάννης
47. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
48. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ Αθανάσιος
49. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Ελευθέριος
50. ΡΙΖΑΚΟΣ Βασίλειος
51. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γεώργιος 

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»