Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

Διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,72%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.777 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,03 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, τις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων 27 Φεβρουαρίου 2019 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 30 Ιανουαρίου 2019 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό  875  625
2. Ύψος προσφορών 1.777 1.340
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,03 2,14
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.137,5 812,5
5. Απόδοση 0,72% 0,75%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,638 99,622
7. Cut – off ratio 74% 11%
mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»