Αποτελέσματα προσφορών εντόκων 26 εβδομάδων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 27ης Φεβρουαρίου 2019, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές. 
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 262.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,638

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»