Συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη το ΤΕΙ Κρήτης

Σε ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης περιγράφεται η προστιθέμενη αξία που προσδίδει η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Συγκεκριμένα:
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ), η οποία θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής. Το Τμήμα είναι ένα από τα παλαιότερα και πολυπληθέστερα τμήματα (με βάση τον αριθμό εγγεγραμμένων και εισακτέων φοιτητών) του ΤΕΙ Κρήτης.
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει εισαγωγική κατεύθυνση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, στο πλαίσιο της οποίας έχει θεσμοθετηθεί το ερευνητικό «Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας».
Τι κάνει λοιπόν «σε αδρές γραμμές» το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, που μάλλον δε φαίνεται να είναι γνωστό σε αρκετούς, το οποίο μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς:
1. Συνεργάζεται συστηματικά με τριτοβάθμια ιδρύματα του εξωτερικού (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και Βέλγιο), ενώ μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν επιβλέψει και επιβλέπουν μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης διδακτορικών διατριβών. Συνεχίζοντας αυτή τη προσπάθεια, μέσα στο 2018 ολοκληρώθηκε η υπογραφή συνεργασίας του τμήματος με πανεπιστήμιο της Κίνας, που μεταξύ άλλων προβλέπει ανταλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπαίδευση Κινέζων φοιτητών πάνω σε τουριστικά αντικείμενα στο Ηράκλειο.
2. Προσφέρει από το 2016 διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «MBA για μηχανικούς» με μεγάλη επιτυχία.
3. Προσφέρει από το 2018 το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Κρήτη (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», με επίσημη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ: 1767/τ. Β΄/17-05-2018).
4. Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Δήμο Ηρακλείου έχει εκπονήσει μελέτη για τη δημιουργία της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου, ενώ μέλος ΔΕΠ του τμήματος είναι μέλος της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου. Παράλληλα, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με κριτές, δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, τη συγγραφή βιβλίων και εγχειριδίων πάνω στο τουρισμό κ.α.
5. Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης έχει αναλάβει την εκπόνηση Μελέτης Τουριστικής Ζήτησης και Προφίλ Επισκεπτών της Ανατολικής Κρήτης.
6. Έχει υλοποιήσει ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη, ενώ έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» για την υλοποίηση προγράμματος πολιτιστικού τουρισμού.
7. Υλοποιεί τα τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο μαζί με τη Google το σεμινάριο Grow Greek Tourism On line.
8. Συνεργάζεται με τη Google με σκοπό την υλοποίηση νέου σεμιναρίου για τα ψηφιακά εργαλεία στο marketing και τις εφαρμογές του στον τουρισμό.
9. Δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της διασύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας στο χώρο του τουρισμού: (α) Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης έχει διοργανώσει «Ημέρα Καριέρας» για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Τμήματος με μεγάλη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων, (β) συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα Τουρισμού με τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις και (γ) εδώ και πολλά χρόνια βοηθά στη στελέχωση των τοπικών επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού τομέα, μέσα από τον θεσμό της πρακτικής άσκησης (περίπου 100 φοιτητές-τριες μας τη τελευταία πενταετία).
10. Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών τόσο για φορείς όσο και για επιχειρήσεις στα πλαίσια του θεσμοθετημένου ερευνητικού «Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας».
11. Πρόκειται να υλοποιήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 21 πρόγραμμα διετούς κύκλου σπουδών στο αντικείμενο της «Οργάνωσης και Διοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων», ανταποκρινόμενο στην ανάγκη κατάρτισης στελεχών στον συγκεκριμένο τομέα.
12. Πάνω από όλα όμως προσφέρει ένα σύγχρονο επίπεδο σπουδών στον τομέα Διοίκησης των Επιχειρήσεων που απαντά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, μέσα από ένα πρόσφατα επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών.
Θα θέλαμε να τονίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι στην Κρήτη υπάρχει και λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο υποστηρίζει σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού. Διερωτόμαστε λοιπόν μήπως θα ήταν περισσότερο σκόπιμη και χρήσιμη η ενίσχυση ενός ήδη υφιστάμενου, επιτυχημένου και δυναμικού Τμήματος από τη δημιουργία ενός καινούριου από μηδενική σχεδόν βάση.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»