Αλλαγές στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή από το υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο, με τίτλο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ». Επιφέρει αλλαγές στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αλλάζει το ποσοστό των επιπλέον υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, καθώς και τον καθορισμό του αριθμού τους με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου αλλά και θέματα εκλογικής νομοθεσίας, όπως οι ρυθμίσεις για τις εκλογικές δαπάνες.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»