Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων ΕΛΙΔΕΚ

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων της 2η Προκήρυξης Ερευνητικών έργων από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών μέσω της νέας Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με προϋπολογισμό 16.580.000 ευρώ.
Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας ανέρχεται στις 1.156 και κατανεμήθηκαν κατ’ επιλογή του υποβάλλοντος την αίτηση στις παρακάτω ευρείες Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας ως εξής:
– Φυσικές Επιστήμες 149
– Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 178
– Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) 264
– Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα 96
– Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 77
– Κοινωνικές Επιστήμες 148
– Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 143
– Περιβάλλον και Ενέργεια 79
– Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 22

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»