Ελλειμματικός προϋπολογισμός νοσοκομείου Ζακύνθου

Ελλειμματικός είναι ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου Ζακύνθου ο οποίος δεν επαρκεί ούτε για τις τρέχουσες ανάγκες αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι.
Συγκεκριμένα ο Σύλλογος εργαζομένων «Άγιος Διονύσιος» αναφέρει: «Η Διοίκηση του Νοσοκομείου μας μαζί με την 6η ΥΠΕ, προκειμένου να γλιτώσουν το πρόστιμο των 25 εκατ. ευρώ μέχρι 31/03/19, συναποφάσισαν να ανοίξουν αντί για τη ΜΕΘ, δύο κρεβάτια ΜΑΦ μέσα στον χώρο της ΜΕΘ. Στις ανακοινώσεις τους βέβαια «παρέλειψαν» να αναφέρουν ότι δεν θα λειτουργήσει ποτέ η ΜΕΘ.
Μάλιστα αυτό πέρασε και ως θέμα εκτός ημερησίας στο Δ.Σ. με παρόντες μόνο τα τρία από τα πέντε μέλη του (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και το αναπληρωματικό μέλος του εκπροσώπου των εργαζομένων).
Για την λειτουργία της μονάδας θα χρησιμοποιηθούν χρήματα από τον ήδη ελλειμματικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου ο οποίος δεν επαρκεί ούτε για τις τρέχουσες ανάγκες.
Εδώ να αναφέρουμε ότι το ακτινολογικό μηχάνημα του χειρουργείου, για την χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα καταγματίες ασθενείς ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, να διακομίζονται σε νοσοκομεία της Πάτρας προκειμένου να χειρουργηθούν, επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα για την επισκευή του μηχανήματος.
Γνωρίζουμε ότι για την λειτουργία της ΜΕΘ απαιτούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως:
α) τουλάχιστον τέσσερις εντατικολόγοι, το νοσοκομείο μας διαθέτει έναν εξειδικευμένο εντατικολόγο επιμελητή Β’, ο οποίος βρίσκεται σε δόκιμη υπηρεσία και έναν χειρουργό διορισμένο στην μονάδα, χωρίς όμως να έχει αποκτήσει ακόμα το τίτλο εξειδικεύσεις στην εντατικολογία.
Οι δύο αυτοί γιατροί αν και εφόσον αναλάβουν καθήκοντα, θα αναγκάζονται σε δεκαπενθήμερες εφημερίες έκαστος. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Διοίκηση προσανατολίζεται να λειτουργήσει την μονάδα, χωρίς να υπάρχει γιατρός επιστημονικά υπεύθυνος.
β) ερωτηματικό ωστόσο παραμένει με ποιο προσωπικό θα λειτουργήσει, διότι άλλο καθίσταται λειτουργική και άλλο στελεχώνεται μ ε εξειδικευμένο προσωπικό και λειτουργεί. Για την λειτουργία της χρειάζονται τουλάχιστον 10 άτομα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.  Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιηθεί, ανεκπαίδευτο προσωπικό από τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου,  τα οποία ήδη λειτουργούν οριακά, με αποτέλεσμα την περαιτέρω  αποδυνάμωσή τους. Το νοσηλευτικό προσωπικό από τα προγράμματα του ΚΕΛΠΝΟ που διορίστηκε για τη μονάδα πριν περίπου δύο χρόνια, απορροφήθηκε στα τμήματα – κλινικές, (αφού η μονάδα δε λειτουργούσε) και εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης προσωπικού, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να εκπαιδευτούν και τώρα καλούνται να εργαστούν ως «εκπαιδευμένοι».
γ) μόνιμοι τραυματιοφορείς, οι ήδη υπάρχοντες μόλις και με τα βίας επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου. Να αναφέρουμε βέβαια ότι ένας εξ΄αυτών βρίσκεται σε διαδικασία συνταξιοδότησης.
δ) μόνιμη βοηθός θαλάμου, ακριβώς η ίδια αν όχι και χειρότερη κατάσταση με τους τραυματιοφορείς και
ε) μόνιμη καθαρίστρια, όπως ήδη θα γνωρίζετε στο νοσοκομείο μας υπάρχει μόνο μία μόνιμη καθαρίστρια και το ιδιωτικό συνεργείο το οποίο έχει αναλάβει μόνο τα 3.000 τμ από τα 17.500 τμ  και τα υπόλοιπα τα έχει αναλάβει η μόνιμη καθαρίστρια.
Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι στον οργανισμό του νοσοκομείου δεν υπάρχει ΜΑΦ  επομένως η λειτουργία της είναι εντελώς παράνομη. 
Επίσης άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι αφού όπως ισχυρίζονται μπορούν να ανοίξουν την ΜΕΘ εκ των έσω, δηλαδή με το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό και χρηματοδότηση, γιατί δε το έκαναν νωρίτερα να είχαμε αποφύγει πιθανόν τους τελευταίους τρεις θανάτους.»

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»