Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 52 εβδομάδων

Διενεργήθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,95%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.194 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,91 φορές.Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019.Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, στις 12μ.μ.Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων 13 Μαρτίου 2019 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 12 Δεκεμβρίου 2018 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.194 956
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,91 1,53
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812.5 812,5
5. Απόδοση 0,95% 1,09%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,050 98,910
7. Cut – off ratio 41% 98%

 

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»