Νέο ευρωπαϊκό βραχυπρόθεσμο επιτόκιο

Ξεκινάει η δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το βραχυπρόσθεσμο επιτόκιο STR από τις 2 Οκτωβρίου 2019, αντανακλώντας την εμπορική δραστηριότητα της 1ης Οκτωβρίου 2019. Επιπλέον, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να στηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα κατά τη μετάβαση από τον μέσο όρο του δείκτη EONIA και θα παράσχει τον υπολογισμό ενός εφάπαξ διαχωρισμού μεταξύ του STR και του EONIA, το οποίο ζητήθηκε από την Ομάδα Εργασίας για τις τιμές χωρίς κίνδυνο για το ευρώ. Η διαφορά θα υπολογιστεί από την ΕΚΤ σύμφωνα με τη μεθοδολογία που συστήθηκε δημόσια από την ομάδα εργασίας για τα ποσοστά άνευ κινδύνου σε ευρώ. Η προκύπτουσα διαφορά θα κοινοποιηθεί την ημέρα κατά την οποία θα ανακοινωθεί η αλλαγή στη μεθοδολογία του ΕΟΝΙΑ. Θα βασίζεται στα δεδομένα του προ του € STR και του EONIA ως διαθέσιμα στο κοινό.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»