Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων

Μηχανοκίνητο Τμήμα που θα τελεί σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και δράσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η κινητοποίηση και προώθησή του σε όλη την επικράτεια, ακόμη και με αεροπορικά μέσα εφόσον απαιτηθεί δημιουργείται στην Πυροσβεστική υπηρεσία.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»