Επιμελητήριο Ηρακλείου στο EREK

Μέλος του «European Resource Knowledge Center» – EREK (Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων), είναι το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Το EREK είναι δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την βελτίωση περιβαλλοντικών αποδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για εξοικονόμηση ενέργειας, υλικών, νερού, μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»