Αριθμός υποψήφιων Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων

Απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών ορίζει των αριθμό των υποψηφίων στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019. Ο αριθμός των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων ορίζεται με βάση τον μόνιμο πληθυσμό κάθε εκλογικής περιφέρειας, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.
Συγκεκριμένα:

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»