Πρόγραμμα κατασκηνώσεων

Η κατασκήνωση του Δήμου Λεβαδέων θα λειτουργήσει το καλοκαίρι 2019 στη θέση «Παλιομηλιά Ελικώνα». Θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 8 έως και 14 ετών, γεννημένα από 1 Ιανουαρίου 2005 έως και 31 Δεκεμβρίου 2011. Ο χρόνος λειτουργίας της κατασκήνωσης είναι από 1 Ιουλίου 2019 – 12 Αυγούστου 2019 σε τέσσερεις κατασκηνωτκέςπεριόδους:
Πιο αναλυτικά η κατασκήνωση θα λειτουργήσει  σε τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους:
Α΄ κατασκηνωτική περίοδος: 1/7/2019 – 10/7/2019 για παιδιά ηλικίας 8 – 11 ετών
Β΄ κατασκηνωτική περίοδος: 12/7/2019 – 21/7/2019 για παιδιά ηλικίας 12 – 14
Γ΄ κατασκηνωτική περίοδος: 23/7/2019 – 1/8/2019 για παιδιά ηλικίας 8 – 11 ετών
Δ΄ κατασκηνωτική περίοδος: 3/8/2019 – 12/8/2019 για παιδιά ηλικίας 12 – 14
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 8 Απριλίου 2019 έως και 10 Μαΐου 2019, στο Δημοτικό Κατάστημα, Σοφοκλέους 15, στον 1ο όροφο, ώρες: 10:00 έως 14:00, στον κ. Ευαγγελίου Ευστάθιο τηλ.: 2261350867 και κ. Γεροκωνσταντή Ευσταθία 2261350864.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα συνοδεύουν την αίτησή τους:
• Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης.
• Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας.
• Απόδειξη πρόσφατου  λογαριασμού Δ.Ε.Η.  ή Ο.Τ.Ε.
Έντυπα αιτήσεων θα διατίθενται στο 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν το έντυπο της αίτησης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»