Επέκταση δραστηριοτήτων PETROGAZ

Η PETROGAZ ENERGY επεκτείνει τις δραστηριότητές της στους τομείς προμήθειας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας το υπάρχον δίκτυο συνεργατών.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»