Συνεδρίαση ΚΕΔΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) την Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019, με θέμα το  σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους».
Επιπρόσθετα θα γίνει συζήτηση με θέμα την έγκριση σύναψης Γενικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του  Υπουργείου Εσωτερικών και της  ΚΕΔΕ, με αντικείμενο τη συνεργασία και συνδιαχείριση της τεχνολογικής υποδομής (GovHUB, Gcloud, πρόσβαση στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΟΙΚ κλπ.), προκειμένου να παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς του Δήμους, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α. της ΚΕΔΕ.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»