Αρχαιολογική ξενάγηση στο Μικρολίμανο

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του εορτασμού των «Ημερών Θάλασσας» στον Πειραιά, οργανώνει σε συνεργασία με το Zea Harbour Project ξενάγηση ανοιχτή στο κοινό στα σωζόμενα κατάλοιπα των Νεωσοίκων και της οχύρωσης του αρχαίου λιμένα Μουνιχίας (σημερινό Μικρολίμανο).
Οι ξεναγήσεις θα λάβουν χώρα στις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Κυριακή 5 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00πμ.
Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00πμ.
Σημείο συνάντησης Μικρολίμανο, Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»