ΦΕΚ νόμου Παιδείας

Δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 70 ο νόμος υπ’ αριθμ. 4610 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, ΓΑΚ και λοιπές διατάξεις».

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»