Ίδρυση EETEΚ

Ιδρύθηκε η Ένωση Επιστημόνων Εκπαιδευτών Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΤΕΚ), από εκπαιδευτικούς των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού (πρώην ΣΤΕ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ) και  εκπρόσωπους-στελέχη  θεσμών-φορέων του ευρύτερου Τουριστικού τομέα.
Σκοπός της Ένωσης είναι η με κάθε τρόπο και μέσο συνεισφορά της στην ανάπτυξη  και αναβάθμιση  της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην υποβολή προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και προτάσεων για την δημιουργία ειδικοτήτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με απώτερο  στόχο την υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών του τουρισμού σε όλα τα επίπεδα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της διεπιστημονικής συνεργασίας με προσανατολισμό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και της τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς και άτομα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αρχικής και της δια βίου Τουριστικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και η συνεργασία με άλλα συναφή σωματεία, ενώσεις, επιστημονικούς συλλόγους, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με ανάλογους σκοπούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η προώθηση και προάσπιση των επιστημονικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μελών.
Ο πρωταρχικός λόγος που μας οδήγησε στη δημιουργία της EETEΚ ήταν ότι τα τελευταία χρόνια στην Τουριστική Ελλάδα γίνονται αποσπασματικές, επιμέρους και απεγνωσμένες προσπάθειες στην προσαρμογή των νέων δεδομένων που δημιουργούνται σε σχέση με την τουριστική ζήτηση και τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις, που πολλές φορές ή παραμελούνται ή αφαιρούνται σκοπίμως από τη φιλοσοφία αυτή.
Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι ο προορισμός Ελλάδα, προωθείται με λάθος τρόπο με αποτέλεσμα ο εν δυνάμει επισκέπτης να μην τον αναγνωρίζει σαν κάτι το διαφορετικό, προκειμένου να τον επιλέξει.
Θεωρούμε λοιπόν ότι χρειάζεται άμεση ενεργοποίηση, αυτή την φορά με σωστούς χειρισμούς, στοχεύοντας στην υποδειγματική ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε το τουριστικό μας προϊόν να αποκτήσει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια αλλά και την τοπική κοινωνία να έχει εξέχοντα ηγετικό και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το ΔΣ της Ένωσης μετά τις νόμιμες  αρχαιρεσίες συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτρης Σούκουλης
Πρώην εκπαιδευτικός Σχολών Υπουργείου Τουρισμού (Αναβύσσου-Ναυπλίου)
Διοικητικό Στέλεχος ΙΙΕΚ Ευρωπρόοδος (Κόρινθος)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτρης Ε. Πολλάλης
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας
Α’ Αντιπρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου
Σύμβουλος Διοικούσας Επιτροπής Ξ.Ε.Ε.
Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Ξ. (Ταμίας)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Νιάκας
Εκπαιδευτικός Σχολής Υπουργείου Τουρισμού Κέρκυρας
Διοικητικό στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σύμβουλος εκπαίδευσης
ΤΑΜΙΑΣ
Μαρία Παπαδάκη
Εκπαιδευτικός Σχολής Υπουργείου Τουρισμού Ηρακλείου Κρήτης
Διοικητικό στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σύμβουλος εκπαίδευσης
Α’ ΜΕΛΟΣ
Χρήστος Κακαρούγκας
Εκπαιδευτικός Σχολής Υπουργείου Τουρισμού Αναβύσσου
Διοικητικό στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σύμβουλος εκπαίδευσης
Β’ ΜΕΛΟΣ
Γεωργία Παλλαντά
Εκπαιδεύτρια Σχολής Υπουργείου Τουρισμού Αναβύσσου
Συνεργάτρια Ιδιωτικών ΙΕΚ
Σύμβουλος εκπαίδευσης
Γ’ ΜΕΛΟΣ
Δημήτρης Παπαδόπουλος
Εκπαιδευτικός Σχολής Υπουργείου Τουρισμού Αναβύσσου
Διοικητικό στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σύμβουλος εκπαίδευσης

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»