Στοιχεία Δημοτικών Εκλογών 2019

Στις δημοτικές εκλογές 2019, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 332 δήμους, συμμετέχουν 1.634 υποψήφιοι συνδυασμοί βάση στοιχείων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Συγκεκριμένα:
Το 2014 συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές 1.441 συνδυασμοί για 325 Δήμους (αύξηση 13,4 % το 2019 έναντι του 2014). Αριθμός που καταδεικνύει ότι δεν επιβεβαιώνονται, προεκλογικά τουλάχιστον, οι εκτιμήσεις περί κατακερματισμού και των ακυβέρνητων δήμων.
Δεύτερο στοιχείο σημαντικό είναι ότι από τους σημερινούς 325 δημάρχους, εκλεγέντες το 2014, είναι εκ νέου υποψήφιοι το 2019 οι 254 (ποσοστό 78,15 %). Δηλαδή 78 τουλάχιστον δήμοι θα αλλάξουν δήμαρχο.
Επίσης από τους υπόλοιπους 1.187 υποψηφίους  δημάρχους  του 2014, που δεν εξελέγησαν δήμαρχοι, οι 376 (ποσοστό 32,7%) είναι και πάλι υποψήφιοι το 2019.
Από τους 1.634 υποψηφίους δημάρχους, οι 760 (ποσοστό 46,5%) ήταν υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων σε προηγούμενες δημοτικές εκλογές (μετά το 1978, έως το 2014).
Επίσης, από τους 1.634 υποψηφίους δημάρχους οι 896 (ποσοστό 54,8%) ήταν δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι των δήμων της δημοτικής περιόδου 2014-2019.
Η μεγαλύτερη αναλογία υποψηφίων ανά δήμο εμφανίζεται στην περιφέρεια Αττικής, όπου υπάρχουν οι μεγάλοι δήμοι με τους περισσότερους υποψήφιους συνδυασμούς, ενώ η αντίστοιχη μικρότερη εμφανίζεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το ίδιο συνέβαινε και στις Δημοτικές εκλογές του 2014. Η μέση αναλογία υποψηφίων συνδυασμών ανά δήμο είναι 4,92.
Μεταξύ των 1.634 υποψήφιων δημάρχων των εκλογών του 2019 υπάρχουν 176 γυναίκες, ήτοι ποσοστό 10,8%, ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2014, μεταξύ των 1.441 υποψήφιων δημάρχων υπήρχαν μόλις  153 γυναίκες υποψήφιες, ήτοι  ποσοστό 10,6%. Ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό, γεγονός που φανερώνει ότι η τοπική πολιτική παραμένει ανδρική υπόθεση.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»