Ετήσια Γενική Συνέλευση Κρητών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων «Παγκρητική Ελλάδος» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της, καλεί τα σωματεία-μέλη της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 το πρωί και σε περίπτωση μη απαρτίας την επομένη 23 Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 το πρωί, στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ίλιον, 6η Στάση Λ. Χασιάς & τηλέφωνο 210-5221551 με θέματα:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
2. Οικονομικός απολογισμός-ισολογισμός 2018-2019
3. Προϋπολογισμός 2019-2020
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Συζήτηση για τα παραπάνω θέματα
6. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»