Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Εγκύκλιες οδηγίες για το τυπικό προσόν της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών έκδωσε το υπουργείο Παιδείας.
Συγκεκριμένα περιέχουν:
1. Τροποποίηση διατάξεων περί Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
2. Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
3. Εγγραφή στην Επετηρίδα ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»