Ανακατασκευή Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η ανακατασκευή του Παλαιού δημοτικού Νοσοκομείου και η Μετατροπή του σε Εκθεσιακό, Συνεδριακό Χώρο και Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς, προϋπολογισμού μελέτης 10.900.000 ευρώ.
Το αρχικό νότιο τμήμα του νοσοκομείου χτίστηκε το 1857 από τον Ηansen. Έκτοτε, προστέθηκαν κατά διαφορετικές χρονικές περιόδους τμηματικά τα υπόλοιπα κτίρια τα οποία αποτελούν σήμερα ένα ενιαίο σύνολο.
Παλαιότερα για την αποκατάσταση και επανάχρησή του στην κατεύθυνση της δημιουργίας Βυζαντινού Μουσείου εκπονήθηκε η μελέτη «Μετατροπή Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου σε Εκθεσιακό – Μουσειακό Χώρο» η οποία και εγκρίθηκε αρμοδίως. Μετά την  πλήρη αδυναμία εξεύρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Βυζαντινού Μουσείου, η παραπάνω μελέτη ανασυντάχθηκε πρόσφατα.
Στο κτίριο προβλέπονται:
– Στο ισόγειο δυτικό τμήμα της πτέρυγας Hansen, χώρος περιοδικών εκθέσεων και δραστηριοτήτων
– Στο υπόγειο δυτικό τμήμα της ίδιας πτέρυγας, θα χωροθετηθούν εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας και γραφεία
– Στο ανατολικό υπόγειο και ισόγειο τμήμα της πτέρυγας Hansen και στην ανατολική και βόρεια πτέρυγα του συγκροτήματος  θα διαμορφωθούν οι χώροι του Ψηφιακού Κέντρου Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς της πόλης
– Στην βορειοδυτική πτέρυγα θα λειτουργεί cafe – εστιατόριο
– Η ισόγεια αίθουσα της δυτικής πτέρυγας διαμορφώνεται σε μικρό συνεδριακό κέντρο με δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων
– Γραφεία διοίκησης και λοιπές υποστηρικτικές λειτουργίες προβλέπονται στους υπόλοιπους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος
Όσον αφορά το Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς, πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική για την Πόλη των Πατρέων μόνιμη δομή για τη συλλογή, διάσωση, μελέτη, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη της.
Η πρόταση συνιστά μια πρωτότυπη σύζευξη της ερευνητικής διάστασης και της ανάπτυξης ψηφιακής πολιτικής με την καλλιτεχνική διάσταση για την εκθεσιακή προβολή υψηλής αισθητικής, με όχημα την καινοτόμα χρήση των νέων τεχνολογιών για την δημιουργία οπτικοακουστικών αφηγήσεων και βιωμάτων στον πολυδύναμο αυτό χώρο.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»