Σχέση έμμισθης εντολής δικηγόρων

Συνεδρίασε την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και καθόρισε την στάση του ενόψει της προωθούμενης απόσχισης του κλάδου Επισφαλών Απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς.
Συγκεκριμένα το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε: Ενόψει της προωθούμενης απόσχισης του κλάδου Επισφαλών Απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς, o ΔΣΑ επισημαίνει ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους δικηγόρους με την Τράπεζα είναι αυτή της έμμισθης εντολής, η οποία έχει αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, και δεν τελεί υπό τις αυτές συνθήκες με τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας. Συνεπώς, η τυχόν απόσχιση κλάδου δεν συμπαρασύρει αυτοδικαίως τους δικηγόρους της Τράπεζας, τόσο εκείνους που έχουν συνάψει συμβάσεις έμμισθης εντολής, όσο και εκείνους που τελούν υπό όμοιες συνθήκες, ασχέτως του τρόπου καταβολής της αμοιβής τους, και επομένως υποκρύπτεται ομοίως σχέση έμμισθης εντολής.
Συγκροτήθηκε, προς τον σκοπό υποστήριξης του αγώνα των συναδέλφων, επιτροπή του ΔΣ υπό τον Πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό, και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου, Χάρη Κονδύλη και των συμβούλων, Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, Δημήτρη Αναστασόπουλου, Φώτη Κωτσή και Κωνσταντίνου Ρίζου, η οποία θα επιδιώξει άμεση συνάντηση με την Διοίκηση και τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας Πειραιώς.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»