Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31.05.2019 (Β’ 2007):
– Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων παρατείνεται μέχρι τις 29.07.2019.
– Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι τις 29.07.2019.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»