Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Διενεργήθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,41%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.949 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,56 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, τις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων 5 Ιουνίου 2019 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 30  Απριλίου 2019 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό  1.250  875
2. Ύψος προσφορών 1.949 1.375
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,56 1,57
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.625 1.137,5
5. Απόδοση 0,41% 0,46%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,794 99,768
7. Cut – off ratio 15% 67%
mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»