Αποτελέσματα γραμματίων 26 εβδομάδων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 5ης Ιουνίου 2019, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.    

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
26 εβδομάδων € 375.000.000 99,794

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»