Κατάργηση μείωσης αφορολόγητου

Τροπολογία κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ με θέμα: «Κατάργηση της διάταξης του νόμου 4472/2017 με την οποία μειώνεται το αφορολόγητο για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων και επέκταση του αφορολόγητου στους αυτοαπασχολούμενους».
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις».
Θέμα: «Κατάργηση της διάταξης του νόμου 4472/2017 με την οποία μειώνεται το αφορολόγητο για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων και επέκταση του αφορολόγητου στους αυτοαπασχολούμενους».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με το άρθρο 10 του Ν. 4472/2017 προβλέπεται η μείωση του αφορολόγητου από 9.500 ευρώ σε λιγότερο από 6.000 ευρώ, από την 01/01/2020, για τα εισοδήματα των μισθωτών και συνταξιούχων, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα μια περαιτέρω αφαίμαξη στα ήδη συρρικνωμένα λαϊκά εισοδήματα.
Το ΚΚΕ ζητά την ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου σε επίπεδα που να καλύπτει τις βασικές λαϊκές ανάγκες και να προστατεύει τα λαϊκά εισοδήματα.
Για τους λόγους αυτούς επανακαταθέτει την παρούσα τροπολογία με την οποία  προτείνεται η κατάργηση τoυ αντιλαϊκού μέτρου μείωσης του αφορολόγητου που προβλέπεται με το άρθρο 10 του Ν. 4472/2017.
Με την παράγραφο 2 καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4172/13 και επεκτείνεται το αφορολόγητο στους αυτοαπασχολούμενους.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις», προστίθεται άρθρο ως εξής:
Άρθρο
1.Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4472/2017 καταργούνται.
2. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4172/13

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Οι προτείνοντες Βουλευτές
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
ΣΑΚΗΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»