Ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων

Το πράσινο φως άναψε σήμερα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την επέκταση του επιβατικού λιμένα του Πειραιά, που είχε δρομολογηθεί, για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ), προϋπολογισμού 136.283.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ, όσο και για την πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. στην Cosco, έναντι 1,5 δισ. ευρώ.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ κατά πλειοψηφία ανέτρεψε την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και κατά πλειοψηφία δικαίωσε τον ΟΛΠ και έκρινε ότι ο ΟΛΠ δεν δεσμεύεται από τις κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των διαγωνισμών, προμηθειών.
Αντίθετα, η επιτροπή Αναστολών (382-383/2019 αποφάσεις) είχε κρίνει ότι δεν υπήρξε επαρκής δημοσιότητα στην πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία κατέληξε, τον Απρίλιο του 2016, στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας με την Cosco.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»