Φορολόγηση αγροτών

Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων απέστειλε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Η επιστολή αφορά στα προβλήματα, που έχουν προκύψει κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των επιτηδευματιών, που ασκούν αγροτικά επαγγέλματα και ασφαλίζονται στον τέως ΟΓΑ.
Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι, που έχουν έναρξη, με κύρια δραστηριότητα αγροτική εκμετάλλευση και αποδεδειγμένα ολοκλήρωσαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες εγγραφής, τόσο στα μητρώα των αγροτών, όσο και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Στο τελικό στάδιο υποβολής του εντύπου Ε1 δεν έχει συμπληρωθεί από το σύστημα, όπως θα έπρεπε, ο κωδικός 037-038, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται το αφορολόγητο ποσό στα κέρδη που αφορούν τους επαγγελματίες της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, χρεώνοντας μεγάλα ποσά φόρων λανθασμένα.
Αν και έχουν ολοκληρωθεί από αρκετούς φορολογούμενους οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο, αρμόδιοι υπάλληλοι προτρέπουν τους αγρότες να απευθύνονται οι ίδιοι, με τη φυσική παρουσία τους, στα γραφεία του ασφαλιστικού φορέα στην Αθήνα, εάν μέχρι σήμερα δεν τους έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό πληρωμής (υπάρχουν περιπτώσεις που είναι σε αναμονή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα).
Όπως υποστηρίζεται στην επιστολή, αυτό είναι ανέφικτο. «Ζητάμε να κοινοποιηθεί προς όλους τους ενδιαφερόμενους η διαδικασία, που θα επιφέρει λύση στην τεράστια ταλαιπωρία, η οποία έχει προκύψει, και επίσης να ενημερωθούν τα κατά τόπους γραφεία σε ολόκληρη την επικράτεια για την άμεση και αναγκαία εξυπηρέτηση των πολιτών – φορολογούμενων».
Επίσης, έχει εντοπισθεί ένα άλλο πρόβλημα σχετικά με το νέο κωδικό του εντύπου Ε3, που αναφέρεται στους αγρότες – μέλη συνεταιρισμών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.4384/2016, καθώς παρατηρείται ότι κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης να υπολογίζεται το τέλος επιτηδεύματος κανονικά χωρίς την προβλεπόμενη απαλλαγή.
«Λόγω του ότι δεν δίνεται η δυνατότητα διορθωτικής παρέμβασης στον λογιστή, προτείνουμε άμεσα να δοθεί λύση από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες δημόσιες αρχές, ώστε να μην υπάρχει ταλαιπωρία και σύγχυση τόσο στους φορολογούμενους όσο και στους επαγγελματίες λογιστές φοροτεχνικούς», καταλήγει η επιστολή.
Το κείμενο της επιστολής:
Προς
-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη
-Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κ. Γεώργιο Πιτσιλή
Κοιν:
– Υφυπουργό Οικονομικών κ. Παπανάτσιου Κατερίνα
-Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κ. Ευθ. Σαΐτη
Θέμα: Υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιτηδευματιών που ασκούν αγροτικά επαγγέλματα
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2018, έχουν προκύψει προβλήματα κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των επιτηδευματιών που ασκούν αγροτικά επαγγέλματα και ασφαλίζονται στον τέως ΟΓΑ.
Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι που έχουν έναρξη, με κύρια δραστηριότητα αγροτική εκμετάλλευση και αποδεδειγμένα ολοκλήρωσαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες εγγραφής τόσο στα μητρώα των αγροτών όσο και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Στο τελικό στάδιο υποβολής του εντύπου Ε1 δεν έχει συμπληρωθεί από το σύστημα όπως θα έπρεπε ο κωδικός 037-038, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται το αφορολόγητο ποσό στα κέρδη που αφορούν τους επαγγελματίες της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, χρεώνοντας μεγάλα ποσά φόρων λανθασμένα.
Οι προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ένας επαγγελματίας ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είναι τα εξής (πηγή:minagric.gr):
«Ως επαγγελματίας αγρότης (ή κατά κύριο επάγγελμα αγρότης) χαρακτηρίζεται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) και πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
 Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης
 Ασχολείται κατά τουλάχιστον 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του
 Από το συνολικό του εισόδημα το 50% τουλάχιστον είναι αγροτικό
 Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 Τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
Αν και έχουν ολοκληρωθεί από αρκετούς φορολογούμενους οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εγγραφή τους στο ΜΑΑΕ, αρμόδιοι υπάλληλοι προτρέπουν τους αγρότες να απευθύνονται οι ίδιοι με τη φυσική παρουσία τους στα γραφεία του ασφαλιστικού φορέα στην Αθήνα, εάν μέχρι σήμερα δεν τους έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό πληρωμής (υπάρχουν περιπτώσεις που είναι σε αναμονή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα).
Όπως αντιλαμβάνεσθε αυτό είναι ανέφικτο και ζητάμε να κοινοποιηθεί προς όλους τους ενδιαφερόμενους η διαδικασία που θα επιφέρει λύση στην τεράστια ταλαιπωρία που έχει προκύψει και επίσης να ενημερωθούν τα κατά τόπους γραφεία σε ολόκληρη την επικράτεια για την άμεση και αναγκαία εξυπηρέτηση των πολιτών – φορολογούμενων.
Επίσης, έχει εντοπισθεί ένα άλλο πρόβλημα σχετικά με το νέο κωδικό του εντύπου Ε3,που αναφέρεται στους αγρότες – μέλη συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.4384/2016, καθώς παρατηρείται ότι κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης να υπολογίζεται το τέλος επιτηδεύματος κανονικά χωρίς την προβλεπόμενη απαλλαγή. Λόγω του ότι δεν δίνεται η δυνατότητα διορθωτικής παρέμβασης στον λογιστή, προτείνουμε άμεσα να δοθεί λύση από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες δημόσιες αρχές, ώστε να μην υπάρχει ταλαιπωρία και σύγχυση τόσο στους φορολογούμενους όσο και στους επαγγελματίες λογιστές φοροτεχνικούς.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»